DISCLAIMER

  • Alle in dit document verstrekte informatie dient strikt vertrouwelijk behandeld te worden en is uitsluitend bestemd voor de beoordeling van de beoogde financiering.
  • Zonder schriftelijke toestemming van IRIS Corporate Finance B.V. (hierna te noemen ‘IRIS CF’) mag deze Investment Teaser niet aan derden worden verstrekt. Derden kunnen aan deze Investment Teaser geen rechten ontlenen.
  • De informatie is samengesteld op basis van de door AM Group Holding B.V. (hierna te noemen ‘Opdrachtgever’) verstrekte informatie. Op deze informatie is door IRIS Corporate Finance B.V. geen accountantscontrole en/of due diligence onderzoek uitgevoerd.
  • Er wordt door IRIS CF geen enkele garantie en/of vrijwaring gegeven ten aanzien van de volledigheid en juistheid van de informatie en opinies, noch wordt enige aansprakelijkheid aanvaard ten aanzien van de volledigheid en juistheid van de informatie en opinies, voor fouten, omissies en misinterpretaties, onzorgvuldigheden of anderszins, voor enig andere communicatie, geschreven of anderszins, met betrekking tot de hierin genoemde zaken, business of vooruitzichten. IRIS CF aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor de uitkomsten en/of verwachtingen gebaseerd op deze informatie.

IRIS CORPORATE FINANCE B.V.

Fascinatio Boulevard 776 | 2909 VA Capelle a/d IJssel

Emmasingel 33-35 | 5611 Eindhoven

Tobias Taminiau

Partner

  • +31 (0) 6 19 969 347

  • tobias.taminiau@iriscf.nl

Rob de Laat

Partner

  • +31 (0) 6 51 411 045

  • rob.delaat@iriscf.nl

Olivier Koolen

SENIOR CONSULTANT

  • +31 (0) 6 83 793 909

  • olivier.koolen@iriscf.nl